Bakırköy Belediyesi Çalışanları Basın Açıklaması Yaptı
Haber
15 Eylül 2021 - Çarşamba 16:43
 
Bakırköy Belediyesi Çalışanları Basın Açıklaması Yaptı
DİSK Genel İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediyesi çalışanları 2018 yılından bu yana haklarını almak için hukuk mücadelesi veriyor. En son geçtiğimiz ay başlattıkları çadır eylemiyle haklarını aramaya devam eden işçiler bu gün Cumhuriyet (Özgürlük) meydanında sürdürdükleri çadır eyleminde halkı bilgilendirmek adına bir basın açıklaması yaptı.
Güncel Olaylar Haberi
Bakırköy Belediyesi Çalışanları Basın Açıklaması Yaptı

 

DİSK Genel İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediyesi çalışanları 2018 yılından bu yana haklarını almak için hukuk mücadelesi veriyor. En son geçtiğimiz ay başlattıkları çadır eylemiyle haklarını aramaya devam eden işçiler bu gün Cumhuriyet (Özgürlük) meydanında sürdürdükleri çadır eyleminde halkı bilgilendirmek adına bir basın açıklaması yaptı. DİSK Genel İş İstanbul 2 Nolu Şubesi Disiplin Kurulu Başkanı Nazife Toprak’ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdaki gibidir.

 

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

 

Değerli emek dostlarımız, hepinizi sendikamız DİSK Genel-İş ve Bakırköy Belediyesi işçileri adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.

Değerli dostlar, Bakırköy Belediye çalışanları olarak kurallı, güvenceli ve toplu sözleşmeli çalışmak için 2018 yılından beri mücadele ediyoruz. Kanunların ve yasaların işçilere tanıdığı anayasal haklarımız olan insani haklarımızı istiyoruz. Anayasal hakkını kullanarak sendikal faaliyet ile işçilerin haklarını savunan ve kanunsuzca işten atılan işçi arkadaşlarımızın, işlerine iade edilmelerini istiyoruz.

Temmuz 2020 tarihinden itibaren zam alamayan Bakırköy Belediyesi şirket işçilerine, işten atılma ve ücretsiz izne gönderilme başta olmak üzere, maaşların düşürülmesi, yemek paralarının brüt 5 liraya indirilmesi, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılma dayatılmaktadır. Bu olumsuzluklarla birlikte, sendikal baskı yapılmış ve zorla baskı ile hak kaybına sebep olan bir çok farklı evraklar imzalatılmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği, 4857 sayılı iş kanunu, 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunu yok sayılarak, kanunsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik Bakırköy Belediyesi nde devam etmektedir. Ve bu hukuksuzluk ve baskı sendikamızın talep ettiği Çalışma Bakanlığı müfettişin raporu ile ortaya konmuştur. Raporda geçen sonuç bölümü aynen şu şekildedir.

Temizlik işleri müdürlüğünde çalışan işçilerin yogun olarak 2021 ocak ve şubat aylarında Genel-İş sendikası üyeliğinden çekildiklerinin anlaşıldığı, Genel-İş sendikası üyeliğinden yapılan üyelik çekilmelerinin 2021 ocak ayında işçilere imzalatıldığı anlaşılan, "DİSK Genel-İş sendikası yönetiminin toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi olmamasına rağmen, belediye çalışanlarına yönelik sendikal baskısını kabul etmiyoruz. Sendikadan istifa ediyorum." şeklindeki yazının tezahürü olarak belediye tarafından işçilerin bireysel sendika özgürlüğüne müdahalede bulunularak, kişilerin sendikaya üye olmama, üye oldukları sendikadan ayrılma, sendika faaliyetlerine katılmama haklarının ihlal edildiği kanaatine varıldığı, bu kapsamda 2021 ocak ayında matbu yazılarla temizlik işlerinde görevli işçilerin, sendika üyeliğinden istifa ettirilmesine yönelik imzalarının iradeleri dışında alınması nedeniyle, 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında işverenliğe gerekli idari bildirimlerin yapıldığı ve gereği için yargı organlarına başvuru yapabileceğimiz belirtilmiştir. Sendikamız her türlü yasal yolları deneyecektir.

Değerli emek dostlarımız; Kuralsız, güvencesiz ve toplu sözleşmesiz çalışma yaparak, 3.100 lira maaş ile günlük brüt 5 lira yemek parası veren Bakırköy Belediye yönetimine buradan tekrar sesleniyoruz. Bakırköy Belediyesi işçilerinin istediği, anayasal ve demokratik haklarıdır. Taleplerimiz günün şartlarına göre en masum ve en basit taleplerdir. Kuralsız ve güvencesiz çalışmak istemiyoruz. Kanunsuzca işten atılan işçi arkadaşlarımız işlerine geri alınsın istiyoruz. İşçilerin toplu sözleşmesi yapılsın istiyoruz. İşçilerin demokratik ve anayasal talepleri yerine getirilsin istiyoruz. İşçilere yapılan zorlama ve baskılar son bulsun istiyoruz.

Bakırköy Belediyesinde yaşanan emek sömürüsüne ve işçi düşmanlığına karşı her çarşamba basın açıklaması ile birlikte hafta içi hergün 11.00 - 17.00 saatleri arasında Bakırköy Özgürlük Meydan ında direniş çadırımızda olacağız. Halkımıza Bakırköy Belediyesinde yaşanan emek sömürüsünü ve işçi düşmanlığını, imzalar toplayarak halkımıza anlatmaya çalışacağız.

Bakırköy Belediyesi'nde yaşananlar yalnızca buraya özgü de değil. Dört bir yanımızda grevler, direnişler var.

Sinbo, SML Etiket, Bayrampaşa Belediyesi, Tur Assist, Carrefour, AdkoTurk, Bel Karper, Cargill, Uzel, Xiaomi gibi birçok işçi kardeşimiz, Kod 29'a, keyfi işten atmalara, sendika düşmanlığına karşı direniyor.

Bizim burada kazanmamız demek, diğer işçi kardeşlerimizin de kazanması demektir. Bizim kaybetmemiz işçi sınıfımızın kaybetmesi demek. Bu yüzden tüm direnişleri önemsemeliyiz.

Ayrıca tüm işyerlerinde yaşanan sorunlar da ortak sorunlarımızdır. Patronlar, belediye başkanları, sermaye iktidarı işçi düşmanlığı yapıyorlar. Hepimize saldırıyorlar. Bu topyekûn saldırılara karşı topyekûn mücadele etmeliyiz. Birleşik ve kitlesel bir işçi sınıfı hareketi için emek harcamalıyız.

Bakırköy Belediyesi işçilerinin sorununu çözülene kadar mücadelemiz büyüyerek devam edecektir.

Keyfi olarak kanunsuzca işten attığınız işçiler geri alınsın

Bakırköy işçilerinin anayasal hakkı olan toplu sözleşmeleri yapılsın

Ücretlerinde kesinti yaptığınız işçilerin ücretleri eski haline getirilsin

İşçiler üzerinde yapılan baskılara ve tehditlere son verilsin

Sendikalı olma hakkımıza saygı gösterilsin

Sorunlarımız masa başında çözülsün...

Kamuoyuna, halkımıza, dostlarımıza ve değerli basınımıza saygıyla duyurulur.

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bakırköy Belediyesi Çalışanları Basın Açıklaması Yaptı Bülent Kerimoğlu Bakırköy Belediyesi
Yorumlar
Haber Yazılımı